Değerlerimiz

 
  • Bütün faaliyetlerimizde müşteri memnuniyetini esas almak,
  • Tüketicilerin ihtiyaçlarını, duygularını ve yaşam tarzlarını dikkate alarak, ürünler tasarlayıp üretmek,
  • Ürünlerimizi  mevzuatlara uygun nitelikte üretmek,
  • Sürekli gelişmeyi hedefleyerek pazarda lider olmak,
  • Çalışanlarının ortakları olduğu bilinciyle onların katılımını sağlamakı,
  • Eğitim ve bilinçlendirmeye gereken önem ve hassasiyeti göstermek,
  • Sürekli gelişme ve iyileştirmeyi uygulayarak, kaynakların etkili kullanılmasını sağlayıp etkinliği ve verimliliği artırmak,
  • Ülkemizdeki çevre mevzuatına uymak ve güncelliğini sağlamak,
  • Çevre ile ilgili mümkün olan her alanda ölçülebilir sürekli gelişmeyi sağlamak,
  • Çalışanlarımızın, taşeronlarımızın ve ziyaretçilerimizin ve faaliyetlerimizden etkilenen herkesin iş sağlığı ve güvenliği ve çevre  açısından korunmasını ve  eğitimini sağlamak,